اطلاعیه‌ی انجمن: راهنمای مشتریان شرکت
کلیه مشتریان که از شرکت خرید داشته اند می توانند سوالاتشان را در این بخش از انجمن مطرح نمایند تا کارشناسان شرکت بسرعت پاسخ سوالشان را برایشان ارسال نمایند